Kedves Szülők! Kedves Leendő Diákjaink!

Miért éppen a Klapka?
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe intézményünket,

a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát!

 

 

Nyilatkozat-az-életvitelszerű-ottlakásról

Nyilatkozata-a-gyermek-törvényes-képviseletéről

Nyilatkozat_etika_hit-éserkölcstan

Szeptemberben induló tagozatok:

 • idegen nyelv tagozat (angol, német nyelv, első – harmadik osztályban heti 2 óra, negyedik osztályban heti 2 óra, ötödik – nyolcadik osztályban heti 5 óra angol vagy német nyelv)
 • ének-zene tagozat (heti 4óra ének-zene, első – harmadik évfolyamon heti 2 óra, negyedik – nyolcadik évfolyamon heti 3  angol vagy német nyelv, hangszertanulás) a tagozat városi beiskolázású, független a körzethatártól.
 • normál tagozat

Amit kínálunk:

 • élménysuli
 • óvoda-iskola átmenet megkönnyítése
 • iskolaotthon, napköziotthon a délutáni tanulás segítésére
 • új iskolabútorral, digitális eszközökkel felszerelt osztálytermek
 • tornaterem, sportudvar
 • ebédlő
 • szabadtéri játszótéri játékok
 • kiemelkedő országos kompetencia eredmények
 • szilárd erkölcsi alapok
 • hit- és erkölcstanoktatás
 • változatos tanítási technikák
 • Informatikafoglalkozások
 • könyvtár
 • fejlesztőpedagógia
 • logopédia
 • iskolapszichológus
 • gyógytestnevelés
 • lovaglás
 • tanulmányi- és sportversenyek
 • délután 4 óráig iskolai programok (szakkör, sportfoglalkozások, mozi, színházlátogatás)
 • nyári táborok
 • művészeti oktatás zene, tánc, színjáték, festészet, kerámia szakon

Ehhez gyermekszeretetünket, sokoldalúságunkat, egységes szemléletünket, korszerű módszertani ismereteinket adjuk.
A Klapka Iskola pedagógus közössége

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről szerint a beiratkozás az iskola első évfolyamára 2021. április 15-16.

Lehetőség van a honlapon található Szándéknyilatkozat kitöltésére. Ezen előzetesen jelezheti a gyermeke számára választott emelt szintű oktatást, illetve délutáni foglalkozást: emelt szintű angol tagozat, emelt szintű német tagozat, emelt szintű ének-zene tagozat, normál tagozat, napköziotthon, iskolaotthon.

A kitöltött szándéknyilatkozatot iskolánk e-mail címére: klapka.isaszeg@gmail.com küldje vissza.

Telefonon a 28/495-708 számon adunk tájékoztatást.

Szándéknyilatkozat letöltése

 

Egyházak tájékoztatója a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásáról

 

Magyar Katolikus Egyház

Szülői tájékoztató elsős szülőknek

Magyarországi Református Egyház

https://reformatus.hu/hittan/

Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége

Szülői levél 2020-21.