Molnárné Ruck Judit intézményvezető
Horváthné Pataki Éva intézményvezető-helyettes
Kővágó Jánosné intézményvezető-helyettes term. tudományos munkaközösség-vezető
Szeder Annamária ÖKO csoport vezetője
Bathó Andrea alsós munkaközösség-vezető
Palicskáné Szamosvölgyi Anna osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes humán munkaközösség-vezető
Bene Sándor Ferencné művészeti munkaközösség-vezető
zenei hangszeres munkaközösség-vezető
csoportos munkaközösség-vezető
Németh István DÖK vezető