„Tanulni élmény!” – hangzik a Komplex Alapprogram jelszava.

Iskolánk az előző tanévben csatlakozott a Komplex Alapprogramot használó oktatási intézmények közé.

Ebben a tanévben vezetjük be a hétköznapjainkba a program elemeit, hogy a tanulók minél jobban elsajátíthassák azon új ismereteket, melyekkel nap mint nap találkoznak.

Célunk, hogy ÉLMÉNYSULI legyünk.

Mi is a Komplex Alapprogram?

A Komplex Alapprogram elsődlegesen az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül támogatja a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését.

Azaz a meglévő módszereket – amelyeket  már pedagógusaink használnak – szeretnénk bővíteni, frissíteni, figyelembe véve a ma tanuló korosztály sajátosságait.

Az eredő célok között megjelenik még a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció eszközeivel.  Azaz itt a legfontosabb cél, hogy megelőzzük a lemorzsolódást.

A program öt alapelvre épül, ezek az adaptivitás, tanulástámogatás, méltányosság, közösségi lét, komplexitás. Célja, hogy egy egységes rendszert alapozzon meg.

Az alapelveket figyelembe véve alakítottuk ki program tanítási-tanulási stratégiáját, a Differenciált Fejlesztést Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT).

Ez támogatja, hogy a tanulásban, képességekben, szocializáltságban, motivációban különböző tanulókat hogyan tudjuk úgy együtt tanítani, hogy mégis a legjobb módszereket és feladatokat kapják az ismeretanyag elsajátításához.

A program mind a kötelező tanórákra, mind a délutáni időszakban megjelenő időtartamra kínál módszertant és konkrét gyakorlatokat, feladatokat.

A közismereti tárgyak esetén a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia alkalmazása valósul meg különböző munka formákban. Ezen órákon kiemelt hangsúlyt tudunk fektetni

  • a tanórai alulmotiváltság megszüntetésére.
  • a tanulmányi eredmény javulására.
  • a csoportos és az egyéni siker növekedésére.
  • az önbizalom erősítésére, a tanuló önértékelésének javítására.
  • a gyerekek közötti kapcsolat harmonikusabbá válására.

Ezen órákon csoport munka folyik, projekteket készítenek a tanulók, amit utána bemutatnak az osztály többi tagjának. Az óra második felében készségeiknek és képességeiknek megfelelően kapnak feladatot az elvégzett csoport munka alapján.

A délutáni időszakban alprogrami foglalkozásokon vehetnek részt a tanulóink, ahol egyéni képesség és készség fejlesztés valósul meg.

Alprogramok:

  • művészetalapú,
  • testmozgásalapú,
  • életgyakorlat-alapú,
  • digitális alapú,
  • logikaalapú.

Az alprogramok lefednek minden olyan képességterületet, amelyek ma fontosak az iskolában a tanulás során, majd később az életben.

További információk a Komplex alapprogramról ITT található.